รายการจังหวัด [ สุโขทัย ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุโขทัย เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.สุโขทัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1264020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่านลานหอย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ