รายการจังหวัด [ พิจิตร ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1066350373 พิจิตรพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.พิจิตร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1066350387 โพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.พิจิตร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1066350085 วัดคงคาราม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พิจิตร เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1166100005 พิจิตรอินเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1366016101 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ