รายการจังหวัด [ เพชรบูรณ์ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1067380609 เพชรละครวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.เพชรบูรณ์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1067380587 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ