รายการจังหวัด [ ราชบุรี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1070480074 วัดโพธิ์บัลลังก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ราชบุรี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1070480379 ปากท่อพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ราชบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1070480114 วัดหุบมะกล่ำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ราชบุรี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1170100045 ธรรมจารินีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1170100037 ราษฎร์บำรุงวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1370056101 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ