รายการจังหวัด [ กาญจนบุรี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1071020222 บ้านแก่งประลอม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020235 อนุบาลบ่อพลอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020372 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020088 บ้านทุ่งเสือโทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020188 บ้านวังสิงห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020090 บ้านห้วยเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020368 บ้านกองม่องทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020370 บ้านหินตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.กาญจนบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.กาญจนบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020430 วัดสระลงเรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1071020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.กาญจนบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1171100003 ถาวรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ