รายการจังหวัด [ สมุทรสาคร ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1274020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ