รายการจังหวัด [ สมุทรสงคราม ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1075580096 ศรัทธาสมุทร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1075580104 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1075580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สมุทรสงคราม ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ