รายการจังหวัด [ ประจวบคีรีขันธ์ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1077280055 วัดกุยบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1177100022 มัธยมสาธุการวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ