รายการจังหวัด [ นครศรีธรรมราช ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1018210854 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1080210810 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1080210811 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1080210809 ราชประชานุเคราะห์ 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1080210601 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1080210664 บ้านเขาวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ