รายการจังหวัด [ กระบี่ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1081010034 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กระบี่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1081010027 อนุบาลกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กระบี่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1081010197 บ้านเกาะศรีบอยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กระบี่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1381016101 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ