รายการจังหวัด [ พังงา ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1082330146 วัดสุวรรณาวาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พังงา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ