รายการจังหวัด [ ภูเก็ต ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1083400054 บ้านป่าคลอก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ภูเก็ต ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1083400057 บ้านเกาะนาคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ภูเก็ต ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ