รายการจังหวัด [ สุราษฎร์ธานี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1084640258 ตลาดหนองหวาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1384016101 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ