รายการจังหวัด [ ระนอง ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1085460070 อนุบาลบ้านด่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ระนอง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1085460089 บ้านแหลมนาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ระนอง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ