รายการจังหวัด [ ชุมพร ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1086110292 ราชประชานุเคราะห์ 20 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชุมพร เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1086110296 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชุมพร เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1086110180 ชุมชนสวี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชุมพร เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1086110124 บ้านไชยราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชุมพร เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1286040000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1286010000 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ