รายการจังหวัด [ สตูล ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1091560146 บ้านวังปริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สตูล ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ