รายการจังหวัด [ ตรัง ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1092140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ตรัง กระบี่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1092140114 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ตรัง เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ