รายการจังหวัด [ นราธิวาส ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1096240360 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1096240361 สุคิรินวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.นราธิวาส ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1096240311 นิคมพัฒนา10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1196100056 อนุบาลบ้านสุชาดา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1196100039 เจริญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ