ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1025290058
โรงเรียน : ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
เขตพื้นที่ : สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
จังหวัด : ปราจีนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมหมาย สังขะวินิจ
จำนวนนักเรียน : 465
จำนวนครูและบุคลากร : 26
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มีนาคม 2564