รายการจังหวัด

ที่ รายการ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
11 จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
12 จังหวัดนนทบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
13 จังหวัดปทุมธานี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
15 จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
16 จังหวัดลพบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
17 จังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
18 จังหวัดชัยนาท ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
19 จังหวัดสระบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
20 จังหวัดชลบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
21 จังหวัดระยอง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
22 จังหวัดจันทบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
23 จังหวัดตราด ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
24 จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
25 จังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
26 จังหวัดนครนายก ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
27 จังหวัดสระแก้ว ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
30 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
31 จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
32 จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
33 จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
34 จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
35 จังหวัดยโสธร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
36 จังหวัดชัยภูมิ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
37 จังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
38 จังหวัดบึงกาฬ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
39 จังหวัดหนองบัวลำภู ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
40 จังหวัดขอนแก่น ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
41 จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
42 จังหวัดเลย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
43 จังหวัดหนองคาย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
44 จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
45 จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
46 จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
47 จังหวัดสกลนคร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
48 จังหวัดนครพนม ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
49 จังหวัดมุกดาหาร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
50 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
51 จังหวัดลำพูน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
52 จังหวัดลำปาง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
53 จังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
54 จังหวัดแพร่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
55 จังหวัดน่าน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
56 จังหวัดพะเยา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
57 จังหวัดเชียงราย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
58 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
60 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
61 จังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
62 จังหวัดกำแพงเพชร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
63 จังหวัดตาก ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
64 จังหวัดสุโขทัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
65 จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
66 จังหวัดพิจิตร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
67 จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
70 จังหวัดราชบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
71 จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
72 จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
73 จังหวัดนครปฐม ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
74 จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
75 จังหวัดสมุทรสงคราม ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
76 จังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
77 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
80 จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
81 จังหวัดกระบี่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
82 จังหวัดพังงา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
83 จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
84 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
85 จังหวัดระนอง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
86 จังหวัดชุมพร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
90 จังหวัดสงขลา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
91 จังหวัดสตูล ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
92 จังหวัดตรัง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
93 จังหวัดพัทลุง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
94 จังหวัดปัตตานี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
95 จังหวัดยะลา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
96 จังหวัดนราธิวาส ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด