ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1041680497
โรงเรียน : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
เขตพื้นที่ : สพป.อุดรธานี เขต 1
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : School_ID=1041680497-
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางกัลยา ผลธุระ
จำนวนนักเรียน : 77
จำนวนครูและบุคลากร : 6
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 กุมภาพันธ์ 2564