ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1064620330
โรงเรียน : อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
เขตพื้นที่ : สพป.สุโขทัย เขต 2
จังหวัด : สุโขทัย
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุวิทยา พรมอ่อน
จำนวนนักเรียน : 149
จำนวนครูและบุคลากร : 20
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 มีนาคม 3107