ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1071020088
โรงเรียน : บ้านทุ่งเสือโทน
เขตพื้นที่ : สพป.กาญจนบุรี เขต 3
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ
จำนวนนักเรียน : 278
จำนวนครูและบุคลากร : 23
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 19 กุมภาพันธ์ 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 28 พฤษภาคม 2564