ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1071020452
โรงเรียน : ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
เขตพื้นที่ : สพม.กาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : maneekan.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายไชยพร มะลิลา
จำนวนนักเรียน : 1053
จำนวนครูและบุคลากร : 63
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 13 กันยายน 3107