ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1075580096
โรงเรียน : ศรัทธาสมุทร
เขตพื้นที่ : สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
จังหวัด : สมุทรสงคราม
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
จำนวนนักเรียน : 2177
จำนวนครูและบุคลากร : 115
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 มีนาคม 2564