ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300039
โรงเรียน : บ้านคลองช้าง
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.thai-school.net/Banclongchang sckool/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมะลาเซ็น อาสัน
จำนวนนักเรียน : 267
จำนวนครูและบุคลากร : 25
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564