ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300131
โรงเรียน : บ้านระแว้ง
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : 1094300131@pattani2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประพันธ์ เจ๊ะอูมา
จำนวนนักเรียน : 335
จำนวนครูและบุคลากร : 35
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564