ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300202
โรงเรียน : บ้านตันหยง
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ
จำนวนนักเรียน : 149
จำนวนครูและบุคลากร : 23
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564