ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300225
โรงเรียน : ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 3
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : pattani3.homeip.net/~wadtham
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางวานิชฌา อายุ
จำนวนนักเรียน : 316
จำนวนครูและบุคลากร : 26
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564