ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300236
โรงเรียน : ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 3
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.lahanmit113.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายปรีชา ยาชะรัด
จำนวนนักเรียน : 403
จำนวนครูและบุคลากร : 32
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 มิถุนายน 2564