ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1096240311
โรงเรียน : นิคมพัฒนา10
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2
จังหวัด : นราธิวาส
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
จำนวนนักเรียน : 801
จำนวนครูและบุคลากร : 55
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 15 กรกฎาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอของพื้นที่/จังหวัดผู้รับการตรวจ บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 กรกฎาคม 2564

ยกเลิกการไปราชการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 กรกฎาคม 2564

ยกเลิกการไปราชการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กรกฎาคม 2564

ไม่สามารถลงพื้นที่ได้เนื่องจากมีข้อกำหนดจาก ศบค.จว