ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 มิถุนายน 2564

สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามเอกสารเล่มรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2564


 บันทึข้อมูลโดย: นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์