SCHOOL MAPS

SCHOOL INFO

สถานศึกษา/จังหวัด ควบคุม
1 บ้านดงทิพย์ [ เพชรบูรณ์ ]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
2 บ้านตับเต่า [ ยโสธร ]
สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
3 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
สพม.ลำปาง ลำพูน
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
4 เมืองราดวิทยาคม [ เพชรบูรณ์ ]
สพม.เพชรบูรณ์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
5 บ้านน้ำก้อ [ เพชรบูรณ์ ]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
6 ราชประชานุเคราะห์ 57 [ เพชรบูรณ์ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
7 บ้านชาด [ อำนาจเจริญ ]
สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย [ สุโขทัย ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก [ พิษณุโลก ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
10 สามัคคีบัวขาว [ กาฬสินธุ์ ]
สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
11 สร้างนกทาวิทยาคม [ อำนาจเจริญ ]
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
12 แวงพิทยาคม [ สกลนคร ]
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
13 บ้านภูผักไซ่ [ เพชรบูรณ์ ]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
14 ศรีเทพประชาสรรค์ [ เพชรบูรณ์ ]
สพม.เพชรบูรณ์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
15 บ้านวังนกแอ่น [ พิษณุโลก ]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
16 โรงเรียนบ้านวังเวิน [ เพชรบูรณ์ ]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
17 บ้านนาสวรรค์ [ เพชรบูรณ์ ]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
18 กุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี [ เพชรบูรณ์ ]
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายงาน
19 ชุมชนบ้านวังพิกุล [ เพชรบูรณ์ ]
สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
20 บ้านสักแห้ง [ เพชรบูรณ์ ]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
21 ประสิทธิ์วิทยา [ เพชรบูรณ์ ]
รายงาน
22 วีรสัมพันธ์วิทยา [ เพชรบูรณ์ ]
รายงาน
23 โสตศึกษาอนุสารสุนทร [ เชียงใหม่ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
24 บ้านแก่งจูงนาง [ พิษณุโลก ]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
25 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) [ เชียงใหม่ ]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
26 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) [ กำแพงเพชร ]
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
27 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ [ กำแพงเพชร ]
สพม.กำแพงเพชร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
28 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนสัก [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
29 วัดคีรีวง [ สุราษฎร์ธานี ]
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
30 หล่มเก่าพิทยาคม [ เพชรบูรณ์ ]
สพม.เพชรบูรณ์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
31 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) [ เชียงใหม่ ]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
32 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) [ พระนครศรีอยุธยา ]
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
33 บ้านวังดินสอ [ พิษณุโลก ]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน