การตรวจการกรณีพิเศษ

ลำดับ วันที่ หัวข้อสรุป หน่วยงาน ผู้บันทึก รายงาน
1 08 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม gg
2 17 ธ.ค. 64 ยาเสพติด นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการ โจ
3 18 ธ.ค. 64 อุทกภัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก wave
4 18 ธ.ค. 64 ยาเสพติด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศุภชัย
5 18 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 นายวรัท พฤกษาทวีกุล  ผู้ตรวจราชการ มนตรี
6 14 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
7 30 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
8 01 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
9 02 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
10 02 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
11 27 พ.ค. 67 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 1