สรุปภาพรวมภาคตรวจราชการ

รายงานแบบสรุปการตรวจราชการ

วันที่ หัวข้อสรุป ระดับ หน่วยงาน รายงาน
18 ธันวาคม 2564 สรุปการตรวจเรื่อง โควิด ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
20 ธันวาคม 2564 หัวข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
18 ธันวาคม 2564 หัวข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
14 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี