ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 มกราคม 2565

รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ วันที่ 12-18 ธันวาคม 2564

แบบสรุปตามไฟล์ที่แนบ


 บันทึข้อมูลโดย: กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5