ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มีนาคม 2565

การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยดอกาสฯและโครงการพาน้องกลับมาเรียน

 บันทึข้อมูลโดย: