ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 มกราคม 2565

ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬในการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬในการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 /2565  ในวันที่  19  มกราคม  2565


 บันทึข้อมูลโดย: