ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 10 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ วันที่ 20 - 28 มกราคม 2565

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 บันทึข้อมูลโดย: กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5