ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 มีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ประเด็น PA วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2565

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 บันทึข้อมูลโดย: กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5