ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 16 มีนาคม 2565

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่่ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพิชญา ชูเพชร