ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 27 มีนาคม 2565

การตรวจ ติดตามนโยบายการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา

ภาพกิจกรรม >>https://photos.app.goo.gl/tVMecNSrmzM7nPeS6

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย |  ศธจ.สุราษฎร์ธานี | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี | โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ