ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 เมษายน 2565

ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สังกัด สอศ. เปิดสอนระดับ ปวช. จำนวน 3,208 คน ปวส. จำนวน 1,082 คน และปริญญาตรี จำนวน 63 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 213 คน

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


 บันทึข้อมูลโดย: จิราภรณ์ ศุภศรี