ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 เมษายน 2565

ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1.โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สังกัด สพม.สมุทรปราการ

2.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกัด สพม.สมุทรปราการ

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


 บันทึข้อมูลโดย: จิราภรณ์ ศุภศรี