ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 เมษายน 2565

ติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จ.ปัตตานี

     วันที่ 4 เมษายน 2565 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  นำโดย ดร.พิชญา  ชูเชพร ผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ร่วมกับนายณัฐพงษ์  นวลมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  และในวันนีัได้เข้าพบเยี่ยมเยียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ณ  กศน.จังหวัดปัตตานี ประเด็นในการติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน  ปักหมุด และโครงการหนี้สินครู  ในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ติดตาม 3 ประเด็น คือ นโยบายอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ ความปลอดภัยสถานศึกษา และหนี้สินครู


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพิชญา ชูเพชร