ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 20 เมษายน 2565

สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรวบรวมนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วรัท  พฤกษาทวีกุล) กำหนด โดยสรุปรวบรวมจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละนโยบายตามไฟล์เอกสารที่แนบ


 บันทึข้อมูลโดย: นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์