ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 11 เมษายน 2565

การติดตามการขับเคลื่อนประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การติดตามการขับเคลื่อนประเมินผลประเด็นเร่งด่วน 5 ประเด็น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้

1. ประเด็นการตรวจโครงการพาน้องกลับห้องเรียน / ปักหมุด

2.ประเด็นการตรวจโครงการโรงเรียนคุณภาพ

3.ประเด็นการตรวจโครงการMOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย

4.ประเด็นการตวจโครงการอาชีวอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

5.ประเด็นการตรวจโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นครู


 บันทึข้อมูลโดย: นางกิรณา บุญวรนุช