ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 20 พฤษภาคม 2565

การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียน ตามลำดับ ดังนี้

1. สพป.นครราชสีมา เขต 1-7

2. สพม.นครราชสีมา

3. โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สังกัด สช.

4. กศน.อำเภอชุมพวง กศน.อำเภอประทาย และกศน.จังหวัดนครราชสีมา

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

6. ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

7. โรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7


 บันทึข้อมูลโดย: น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย