ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 13 กันยายน 2564

สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 บันทึข้อมูลโดย: นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์