รายการจังหวัด [ สิงห์บุรี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1017610024 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สิงห์บุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1117100005 อนุบาลบ้านดินสิกขา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ